Z jakiej przyczyny pielęgniarki wyjeżdżają z naszego państwa?

W ostatnim czasie jak wiadomo o robocie pielęgniarek bardzo wiele się mówi. Wypływa to z faktu niezwykle małych zarobków nieadekwatnych do ich prac. Coraz większa ilość pań wyrusza za granicę, dlatego że warunki roboty bywają o dużo lepsze a płaca zadowalająca. Praca dla pielęgniarek w Niemczech to kłopotliwy problem. Dzisiaj w polskich szpitalach brakuje kadry, a pielęgniarki, które pozostały w państwie pracują nawet na dwóch etatach. Przeszukując sieć, wyszukamy bardzo dużo obwieszczeń oferujących pracę personelowi lekarskiemu. Zazwyczaj pielęgniarki dostają dwa i pół tysiąca złotych brutto. Dla porównania pielęgniarki w Niemczech dostają mniej więcej dziewięciu tysięcy na rękę. Rozbieżność jest gigantyczna, przez co w naszym kraju będzie brakować ich troskliwości. Odkąd Rzeczpospolita Polska wkroczyła do Unii Europejskiej, pielęgniarki bywają zaintrygowane wyjazdami do innych krajów. Bardzo wiele ludzi kończących szkoły wyższe pielęgniarskie, zaraz ubiega się o publikacje zaświadczenia o potwierdzaniu zdolności do wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej.

Praca dla pielęgniarek Niemcy

Krajem do którego nagminnie wyruszają polskie pielęgniarki bywają Republika Federalna Niemiec. Otrzymują w tym miejscu mniej więcej dwóch tysięcy euro. Głównie oferowane bywają także bezpłatne szkolenia języka. Polskie pielęgniarki pracują nie tylko w szpitalach ale także w domach opieki publicznej. Także prywatne postaci zatrudniają personel lekarski do opiekuńczości m.in. nad starszymi rodzicami lub dziadkami. W Niemczech pielęgniarki posiadają zagwarantowane godne warunki lokalowe i społeczne. Pielęgniarki wyjeżdżające za granicę muszą umieć język, mieć dyplom licencjata bądź magistra pielęgniarstwa, potwierdzenie o niekaralności, poświadczenia roboty. Nasze polskie społeczeństwo będzie posiadało coraz to gorszą opiekę szpitalną, bowiem będzie jej wręcz brakowało. Jesteśmy teraz
starzejącym się, z niejakiej strony własny czas życia jest przedłużony, poprzez rozciągniętą medycynę, jednak coraz większa ilość chorób rodzaju nowotwory, utrudnia funkcjonowanie. Konieczna bywa profesjonalna pomoc medyczna. To nasz rząd ma obowiązek zaprosić pielęgniarki do pozostania w kraju, poprzez dostojne zrekompensowanie.


Źródło: senior-care.pl

Post Author: Rymarski