Po cóż instalowane są w pojazdach ciężarowych systemy adblue?

Codziennie miliony samochodów ciężarowych emituje do środowiska miliony skażeń, w tym związki trujące, mutagenne i również rakotwórcze, wytwarzając głównie w rejonach komunalnych gęstszą od powietrza mieszankę – smog.

Od 2005 roku regulaminy dotyczące wehikułów z napędami diesela (wysokoprężnymi) w Europie wskazały rygorystyczne ograniczenia emisji NOx (tlenków azotów). Dotknęło to szczególnie fabrykantów dużych pojazdów ciężarowych, powinni przeanalizować po raz kolejny układy wydechowe swych wehikułów. Dlatego, coraz większa liczba takich aut jest wyposażonych w system SCR w układzie wydechowym.

System SCR przy użyciu technologi AdBlue rodzi złagodzenie emisji NOx, które wywołują kluczowe etiologie zanieczyszczeń atmosferycznych oraz smogu w miejscowościach. Reasumując, pracuje to w taki sposób, że elektronicznie kontrolowany ustrój wtryskuje kompozycję AdBlue do układu wydechowego przed przyśpieszaczem SCR, gdzie w wyniku podwyższenia temperatury i również reakcji chemicznych ze spalinami szkodliwe cząsteczki NOx w spalinach są rozwiązane na nieszkodliwy azot i również wodę i w formie pary oswobadzane do środowiska.

I wprawdzie AdBlue jest sprzyjające dla środowiska- poważnie natęża cenę korzystania z czterokołowca, toteż powstają zakłady mechaniczne, oferujące tzw. „adblue emulator„, który powoduje wyłączanie adblue. tego typu adblue emulator emuluje, a zatem pozoruje prawidłowe działanie układu, emitując do silnika komunikaty o adekwatnym jego funkcjonowaniu, chociaż naprawdę spowoduje zastopowanie adblue. W wyniku tego narasta emitowanie spalin, wobec tego skażeń. W wielkich samochodach ciężarowych w związku z obowiązującym prawem, przede wszystkim na zachodzie, pociągnąć to zdoła przykre kary pieniężne – dla kierującego wehikułem, jak i właściciela.

wyłączanie Adblue


Porywanie się na adblue emulator na ogół jest tłumaczone wysoką zawodnością i również kosztami naprawy, które przekraczają dochodowość systemu. Jednakowoż, stopowanie adblue w czterokołowcach ciężarowych pozostaje nielegalne, dlatego że regulacje ustawodawcze stanowią o Regulaminie użytkowania AdBlue w samochodach ciężarowych, ażeby mogły dopełniać reguły emisji spalin. I choć rodzi to pewien spór, dlatego że działalność profesjonalnych warsztatów proponujących wykluczanie adblue- nie jest to wyjaśnienie dla jednostek, jakie wykażą adblue emulatory w wozach ciężarowych.

Post Author: Rymarski