Pale przemieszczeniowe

dom jednorodzinny

Posadowienie pośrednie

W przypadku fundamentowania obiektów wywołujących duże obciążenia, a także przy występowaniu nośnych warstw gruntów na znacznych głębokościach, stosuje się posadowienie pośrednie, poprzez palowanie gruntu. Można je wykonać wkopując pale przemieszczeniowe, które w zależności od technologii nazywa się palami SDP, palami FDP lub kolumnami CMC. Wykonanie tego typu elementów opiera się na wprowadzeniu w grunt stalowej tuby, która jest zakończona głowicą. Pogrążenie odbywa się poprzez wkręcanie, a w konsekwencji dochodzi do rozepchania gruntu na boki.

Wiertło

Pale przemieszczeniowe wymagają użycia trzyczęściowego wiertła, zakończonego uzwojeniem, mającym na celu ułatwienie penetracji gruntu. Jego środkową część stanowi głowica, która odpycha grunt na boki w czasie wiercenia. Wiertło zwieńczone jest stalową tubą, stanowiącą jego rdzeń. Jej zakończenie stanowi tak zwane ostrze tracone, mające na celu zabezpieczenie wnętrza rury, przed dostaniem się do niej gruntu oraz wody.

Pale przemieszczeniowe

Pale przemieszczeniowe betonuje się po osiągnięciu przez wiertło odpowiedniej głębokości. Proces polega na tym, iż mieszanka betonowa jest pompowana podczas podnoszenia wiertła do góry oraz jego obrotu w prawą stronę. Na tym etapie wykonania dochodzi do ponownego rozepchania gruntu, który uległ obsypaniu, co wzmacnia wytrzymałość, jaką w końcowej fazie będą posiadały pale przemieszczeniowe.

Po wyciągnięciu wiertła, do środka mieszanki betonowej wprowadza się zbrojenie prefabrykowane, które wcześniej zostało zaprojektowane w taki sposób, aby pale przemieszczeniowe posiadały wymagane parametry.

Pale przemieszczeniowe mają wiele zalet, a jedną z najistotniejszych jest brak wibracji podczas ich montażu, co ogranicza ich negatywny wpływ na sąsiednie obiekty. Ponadto stosowanie tego typu elementów umożliwia ograniczenie ilości stosowanego betonu. Kolejną zaletą jest to, iż pale przemieszczeniowe powodują dogęszczenie gruntu znajdującego się wokół pobocznicy, a także szybkość ich wykonania oraz brak urobku podczas wiercenia, zapewniający czysty plac budowy.

Post Author: Rymarski