Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe są elementem, który przenosi siły rozciągające na warstwę nośną gruntu. Kotwa składa się z głowicy kotwicy, buławy i odcinka cięgna. Buława jest zespolona z gruntem za pomocą iniekcji.

Podział i metody wykorzystywania

Kotwy gruntowe dzielą się na; tymczasowe (eksploatacja do 2 lat) i stałe (eksploatacja powyżej 2 lat). Jeśli chodzi o metody wykorzystywania kotew, różnią się one w zależności od warunków gruntowych i zabudowy. Najczęściej stosowane są systemy wiercenia takie jak; na płuczkę cementową – kotwy samowiercące lub dwuprzewodowym systemem na płuczkę lub sprężone powietrze – kotwy linowe/prętowe.

Kotwy prętowe

Kotwy prętowe są stałe lub tymczasowe. Wykonane zostały w systemie dwuprzewodowym w osłonowych rurach z wykorzystaniem płuczki lub na sprężone powietrze. Wlewkę cementową wykonuje się po odwierceniu otworu, później montuje się cięgno posiadające dystansery i rurki iniekcyjne – przez nie wykonana zostaje iniekcja wtórna.

Kotwy linowe

Kotwy linowe (cięgnowe) także mogą być stałe lub tymczasowe. Standardowe średnice wiercenia tych kotew wynoszą 133 mm lub 152 mm. Wykonane są w dwuprzewodowym systemie, w osłonowych rurach, na sprężone powietrze lub z użyciem płuczki. Wykonuje się wlewkę cementową, montuje cięgno kotwy (liny stalowe), dystansery i rurki iniekcyjne. Takie rurki po około 12 godzinach wykonują iniekcję wielokrotną, na każdym poziomie buławy kotwy. Kotwy stałe mają stosowaną ochronę podwójną antykorozyjną. Po upłynięciu około 7 dni można wykonywać badania odbiorcze.

Zastosowanie

Kotwy gruntowe są stosowane w różnorodnych konstrukcjach, np:
– drogowych (stabilizacja nasypów i zboczy),
– kubaturowych (obudowa wykopów głębokich),
– hydrotechnicznych (portowe nabrzeża).

Kotwy gruntowe są pewnym rodzajem głębokiego fundamentu, który jest stosowany już od wielu lat. Prawidłowe wykonanie kotew nie jest łatwe, zazwyczaj zajmują się nim fachowcy, dysponujący odpowiednim sprzętem i nadzorujący taką budowę. Wykopanie otworu składa się z kilku faz, które doskonale wykona profesjonalna firma.

Post Author: Rymarski