Czym są testy penetracyjne?

Testy PT, czyli badania penetracyjne, stosowane są w celu ujawniania braków artykułu (nieciągłości spawalniczych), jakie wychodzą na pokrywę połączenia spawnego. Przeprowadza się je na ogół po przeprowadzeniu poprzedzającego badania wizualnego połączenia spawnego. Metoda ta stosowana jest zwykle w kierunku artykułów, jakie nie są zbytnio mocno porowate i dodatkowo pokazują bierność na oddziaływanie środowisk badawczych. Zdołamy przyłączyć do nich głównie towary metalowe i dodatkowo rożnego rodzaju ceramikę, odlewy lub odkuwki.

Zanim przystąpimy do zrealizowania badania penetracyjnego, trzeba najpierw zdezynfekować i wysuszyć badaną nawierzchnię. W dalszym ciągu następuje nanoszenie wchłaniających się w nieciągłości powierzchniowe penetratów. Później, po pewnym czasie, przebiega skasowanie nadmiaru penetratu i również naniesienie wywoływacza. Jego funkcją bywa pochłonięcie pozostałego w szczelinach penetratu, co prowadzi do wskazania powstałych w półprodukcie braków.

Do niezaprzeczalnych korzyści badań penetracyjnych zakwalifikujemy przykładowo relatywną łatwość realizowania, zdolność do dostrzegania niezwykle drobnych, malutkich wad. Nie bez znaczenia pozostaje też to, że umożliwiają one skontrolowanie znacznej powierzchni artykułu przy relatywnie małych kosztach. Efekty testów uzyskiwane są prawie od razu, bezpośrednio na analizowanej powierzchni, co zapewnia namacalny obraz lokalizacji nieprawidłowości.

Badania penetracyjne posiadają również pewne zawężenia. Mogą na przykład ujawniać wyłącznie minusy, jakie bywają otwarte na nawierzchnię. Preparowanie wstępne przestrzeni przed badaniem jest w stanie być czasochłonne, a łatwopalność a także toksyczność oparów użytkowanych środków chemicznych może tworzyć niebezpieczeństwo dla życia albo zdrowia dokonujących testów. W takim razie też powinny być one dokonywane wyłącznie przez stosownie przeszkolonych specjalistów.

Post Author: Rymarski