Czy warto zgłosić do agencji detektywistycznej?


Prywatni śledczy na ogół wynajmowani bywają do rozwiązywania kłopotliwych spraw, a czasami współdziałają z policją. W naszym kraju powstaje coraz to większa ilość filii detektywistycznych, albowiem usługi dzięki nim świadczone zaczynają być coraz bardziej znane. Duży wkład w ich wyróżnianiu poniosły seriale o śledczych, niewiele ludzi jednak domyśla się, jakie prawa ma prywatny detektyw. Świat realny bardzo różni się od tego, co możemy zobaczyć na monitorze, natomiast uprawnienia osób świadczących usługi detektywistyczne zupełnie nie są takie duże, jak mogłoby się wydawać.

W życie weszła ustawa, która szczegółowo charakteryzuje które przywileje i powinności posiadają osoby oferujące usługi detektywa. Śledczy nie może wykorzystywać źródeł informacji zarezerwowanych jedynie dla odpowiednich służb. Nie przestrzeganie tego prawa będzie owocować wysoką karą albo nawet pozbawieniem wolności. Naturalnie w szczególnych wypadkach sąd może zezwolić na załatwienie tych informacji, czyni to jednak z oporem. W Polsce prywatni detektywi nie mają taryfy ulgowej u organów władzy, zaś policja nie ma prawa udzielać im zbyt wielu informacji np. osobowych. Detektyw musi zawsze mieć ze sobą legitymację, która obejmuje jego dane personalne a także nazwę firmy wydającej licencję. Oprócz tego, każdy, kto świadczy usługi detektywistyczne, powinien regularnie tworzyć raporty na temat dochodzenia, które po ukończeniu sprawy muszą być przedstawione zleceniodawcy. Tego typu raporty są skrzętnie analizowane i mogą być rozpatrywane jako dowód w sądzie. Prywatni śledczy muszą przeprowadzać własne obowiązki starannie oraz muszą respektować prawa człowieka. Źródło, z których czerpią wiadomości i kontekst spraw winny zostać niewiadomą. Na dodatek, w sytuacji kiedy zlecenie może być nieetyczne lub wbrew prawu, nad detektywem ciąży zadanie odrzucenia go.

Żródło: veritas24.pl

Post Author: Rymarski