Co powinno się wiedzieć o obronie przed zjawiskiem smogu?

Media naszych czasów biją na alarm, iż smog zanieczyszcza nasze otoczenie. Tyczy się to w zasadzie metropolii, typu Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z poprzednich badań wynika, że najbardziej znaczące zgęszczenie zanieczyszczeń w powietrzu w niniejszym roku kalendarzowym zanotowano w Krakowie. W związku z znaczącym stężeniem skażeń zalecano ażeby ludzie zajmujący tereny skażone smogiem nie wietrzyli mieszkań, treningów fizycznych na zewnątrz, a także nie spacerowali za długo na podwórzu.

 pone kraków


Dyrektywy tego typu wygłoszono przede wszystkim do jednostek w największym stopniu podanych na schorzenia tudzież infekcje, inaczej do ludzi wpodeszłym wieku, dzieci i kobiet ciężarnych. Czym zatem jest ten „okropny” smog, psujący nam powietrze, uprzykrzając nam, ludziom życie? Azaliż rzeczywiście jest on szkodliwy dla naszego stanu fizycznego, a w szerszej perspektywie zdoła stać się niebezpieczeństwem dla naszego życia? Czy to raptem historyjka podawana w mediach na potrzeby napędzania rynku? Według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest nienaturalnym zjawiskiem pogodowym w formie mgły, która zawiera skażenia powietrza. Mamy dwa gatunki smogu: smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog kwaśny to mgła przemysłowa, zawierająca zasadniczo dwutlenek siarki i dwutlenek węgla oraz pyły i sadzę. Smog fotochemiczny jest to smog korodujący, którego zasadniczymi elementami są aktywne chemicznie związki organiczne, inaczej nadtlenki, aldehydy i ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. Zatem idąc za powyższymi definicjami smogu można pokusić się na twierdzenie, że smog to nie iluzoryczny wytwór bogatej imaginacji, a rzeczywiste zagrożenie dla ludzi. Większe aglomeracje, w tym również Karków przedstawiły spoty społeczne oraz programy, mające na celu złagodzenie wystąpienia zanieczyszczeń. Jednym z nich jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w skrócie pone kraków.

Post Author: Rymarski